اثرات روی بر بدن

اثرات روی بر بدن بسیار گسترده بوده تا جایی که این عنصر را به یکی از مهم ترین عناصر طبیعت جهت حفظ سلامت بدن بدل ساخته است.

تغذیه و آلودگی هوا یکی از دو عامل رایج کمبود این عنصر میباشد که عوارض بسیاری برای ما دارد.

ادامه خواندن اثرات روی بر بدن