همه‌ی نوشته‌های myvenus

اثرات روی بر بدن

اثرات روی بر بدن بسیار گسترده بوده تا جایی که این عنصر را به یکی از مهم ترین عناصر طبیعت جهت حفظ سلامت بدن بدل ساخته است.

تغذیه و آلودگی هوا یکی از دو عامل رایج کمبود این عنصر میباشد که عوارض بسیاری برای ما دارد.

ادامه خواندن اثرات روی بر بدن